Nyt år og nye reglementer

Nyt år og nye reglementer

28. december 2018 1 Af Line B

Hold din hund i snor, hav styr på dine vaccinationer og rid DRF mesterskab for hold over fem weekender. Det er nogle af de ting, FEI og DRF har fundet på i reglementerne for 2019.

Mange bruger tiden mellem jul og nytår på at se tilbage på året, der er gået, det er dog ikke af vejen også at kigge lidt fremad, og i den forbindelse kan man forberede sig på den kommende konkurrencesæson ved at kigge reglementerne igennem. Fortvivl ikke, vi har gjort det for dig og bringer her et udpluk af de vigtigste ændringer fra en rytters perspektiv.

Vi har kigget på de tre olympiske discipliner samt fællesbestemmelserne. Overordnet er det primært spring og military, der har lavet meget om. I military har klasserne fået helt nye navne, og i springning er der nationalt lavet helt om på afholdelsen af DRF mesterskab for hold, og internationalt træder de meget omdiskuterede gamacheregler i kraft for ponyer, children, amatører og veteraner.

Vaccinationer og løse hunde

I det nationale reglement finder man i fælles bestemmelserne en længere udredning om, hvordan det skal sanktioneres, når man ikke har tjek på hestens vacciner. Grundlæggende bliver man nu sendt hjem og diskvalificeret i alle de klasser, man måtte have nået at starte, derudover følger en indberetning til forbundet. Dette gælder også, hvis ikke hestepasset kan fremvises, inden stævnet er omme. Eneste formildende omstændighed er, hvis man kun har overskredet sin sidste vaccination med mellem 1 og 30 dage, så kan man få lov at ride ved stævnet. Indberetningen slipper man dog ikke for, og man slipper heller ikke for at starte sit vaccinationsprogram forfra. Er du i tvivl om, hvordan din hest skal være vaccineret for at følge gældende regler, så har DRF informationer liggende på sin hjemmeside.

Internationalt skal man huske snoren til sin hund, hvis den da overhovedet tillades på stævnepladsen. FEI har indført en bøde på 100 CHF (660 DKK) for at have løs hund. Ved gentagne overtrædelser bliver man bortvist fra pladsen. Denne ændring kommer i kølvandet på en del tilfælde af løse hunde på især militarybanerne i løbet af året.

Dressuren følger nu i højere grad FEI

Generelt har dressuren ikke gennemgået det helt store makeover. Man har fra dansk side valgt at lægge sig helt tæt op ad FEI, når det kommer til udstyrsregler, således bliver der åbnet op for brug af bid med tungefrihed i både plast og metal, samt flere andre variationer af kæberemme og næsebånd. Hele appendixet kan ses på inside.fei.org.

Mesterskab bliver til en turnering

Nationalt er det DRF mesterskab for hold i spring, der står for den største ændring. Vi har i årevis været vant til, at DRF mesterskabet for hold blev afviklet over en weekend ved et landsstævne. Dette bliver der nu lavet helt om på for seniorerne. Der er ikke kommet referat fra det seneste møde i springudvalget (11/10), så det er uvist, om man her har talt om at udvide til de andre aldersgrupper.

Idéen går i al sin enkelthed ud på, at klubberne inden turneringen starter, skal indberette et bruttohold til rideforbundet. Holdet består af otte ryttere, og det er blandt disse otte ryttere, klubben skal vælge, hvilke ryttere der rider hvilke kvalifikationer. Til hver kvalifikation skal der stilles et hold på 3 eller 4 ryttere. Rytterne skal ikke længere allesammen ride Ma1*. Nu skal der rides Mb1*, Mb2* og Ma1* i kvalifikationerne. I finalen skal der rides Mb2* og Ma1*. Der samles point fra kvalifikationerne, og de bedste otte hold går videre til finalen.

Debat om bagbensgamacher fører til regel

Internationalt har der i år været megen debat om brugen af de såkaldte trixgamacher på bagbenene i ridebanespringning. Debatten er ikke ny, og der har længe været begrænsninger på, hvor meget gamacher må veje, og hvordan indersiden må se ud.

Fra 1/1 2019 bliver reglerne så strammet yderligere. I første omgang kun for pony, children, amatører og veteraner. Oprindeligt var der lagt op til, at reglerne skulle ligne dem, der gælder for ungheste, men de er nu blevet lidt løsere.

Således er det blevet tilladt at gamachen går rundt om koden, og altså er lukket bagom, men der er stillet krav til placeringen af gamachen (den må ikke sidde over koden) og så er der stillet krav til lukkeanordningen. Der må ikke være tilbagetræk, og lukningen må ikke være sådan at man strammer hele vejen rundt om benet. Disse ændringer betyder blandt andet et farvel til eQuick eUp, og den udgave af Veredus Pro Jump med tilbagetræk.

Reglerne skal internationalt indfases over de næste par år, således at man fra 2020 indfører reglerne i junior- og youngriderkonkurrencer, og først fra 2021 bliver seniorerne ramt. I referaterne fra Springudvalget kan man ikke læse nogle kommentarer til gamacher, og det er således uvist om og hvornår, reglerne kan blive indført i det danske reglement.

Nye klasser og nye kvalifikationer i military

Efter udgivelsen af denne artikel blev militaryreglementet taget ned, det er blevet lagt op igen i går med lidt andre ændringer. Dem kan du læse om her.

Den største ændring i military har været kendt længe. FEI præsenterede således allerede idéen for flere år siden, og efter en del kommunikation frem og tilbage med de nationale forbund blev der i 2018 på forsøgsordning afholdt de første introklasser. De er nu blevet til rigtige klasser, og alle klasserne har fået nye navne. Ridesport.nu vil forsøge at anvende de nye navne i det følgende og vil ved reference til de gamle notere dette.

Den nye klasse kommer til at hedde CCI1* – intro i FEI-regi og CNC1* i DRF-regi. De andre klasser kommer så til at rykke et tal op, så det vi har kendt som 1* indtil nu, kommer til at hedde 2*, 2* bliver til 3* etc. Samtidig forsvinder forskellen på CIC og CCI internationalt. Alle klasser kommer til at hedde CCI og en efterfølgende notation af enten L eller S vil angive om det er en kort eller en lang.

Fordringerne for 1* er more or less de samme i DRF og FEI, således må springene på springbanen være 110 cm høje og i terrænet 105 cm. FEI har udgivet et nyt dressurprogram, specifikt til dette niveau. De andre klasser beholder fordringerne, som vi kender dem, det er kun navnet, der skifter.

Et sted, hvor DRF ikke følger FEI, er i beslutningen om, hvordan man skal kvalificere sig til 2*. I FEI holder man fast i, at den klasse, hvor terrænspringene er 110 cm (CCI2*), kan man ride direkte, når man har fået lov af sit nationale forbund, der skal man altså ikke ride 1* først. I DRF har man valgt, at man skal ride 1* fejlfrit to gange, før man må ride 2*. Til gengæld har de sat antallet af 100-klasser, man skal ride, ned, således at man kun skal ride to fejlfri 100-klasser for at måtte ride 1*. Der er ikke umiddelbart knyttet en kommentar til, hvordan det forholder sig med dem, der i 2018 har redet fire fejlfri 100-klasser og forventer at kunne debutere i 2* i 2019. Man må derfor antage, at de skal ride to 1* fejlfrit, før de kan få lov at rykke op.

Det er ret forskelligt, hvordan de nationale forbund har valgt at forholde sig til de nye klasser. Sverige har valgt ikke at afholde 1* og vil således heller ikke have den som en del af deres kvalifikationskrav. Tyskland har ikke lagt op til at ændre deres klasser, og hvorvidt en VA2* eller en VL1* for fremtiden kan indgå som en CNC1* er op til DRF. Polen har længe haft et niveau mellem 100 og gammel 1*, og de fortsætter med at holde dem. Man skal således lidt længere væk, hvis ikke stævnerne i Danmark kommer til at udbyde klasserne, for at opnå sin kvalifikation.

Der er heller ikke i år skrevet nogen note om, hvordan man kvalificerer sig til at ride internationalt. Således er det også her uklart, hvorvidt man kan få lov at lægge direkte ud i CCI2*-S, eller om man skal omkring CCI1*-intro for at kunne rykke op. FEI kræver det ikke, men det står DRF frit for at kræve ekstra kvalifikationer.

Efter udgivelsen af denne artikel har et medlem af militaryudvalget henvendt sig til Ridesport.nu med følgende bemærkning:
Det er de nye regler, der skal følges, hvis man skal kvalificere sig fra år 2019. Hvis man er kvalificeret til 2* (den gamle 1*) i følge det gamle reglement fra i år, er man også kvalificeret, når det nye reglement træder i kraft og skal ikke ud og ride 2X 1* for at må ride 2*.