DRF udstyrskontrol – Bidløse heste har også hul i munden

DRF udstyrskontrol – Bidløse heste har også hul i munden

23. april 2018 0 Af Line B

Bølgerne går gerne højt på nettet, når debatten falder på bid vs. ‘ikke-bid’. Ganske ofte er debatten afledt af et billede af en hest med åben mund og hele “værktøjskassen” brugt som bid. Alt udstyr kan naturligvis misbruges, men giver stærkere bid virkelig flere læsioner i munden?
Det var noget af det, der blev undersøgt ved Dansk Ride Forbunds udstyrskontrol. Kontrollen løb fra februar 2014 til december 2015. Her blev indsamlet data ved stævner. Kontrollen blev registreret og er mundet ud i en artikel skrevet af Mette Uldahl og Hillary Clayton. Artiklen blev publiceret i The Equine Veterinary Journal.

Næsten en ud af 10 heste med hul i munden

Ved kontrollen blev der udtaget heste således at andelen svarede til, hvor mange heste der er registreret til stævner i de forskellige discipliner. Der blev kontrolleret heste på alle otte sværhedsgrader og jævnt fordelt geografisk. Kontrollen foregik efter endt ridt. Her blev der kontrolleret for læsioner på huden omkring og slimhinden lige inden for hestens mundvige. Det blev også noteret, om der blev fundet blod. Antallet af tilfælde, hvor der blev fundet blod, var dog så lavt, at det ikke var muligt at foretage meningsfuld analyse. Man valgte derfor at lade læsioner være indikationen for mundskader.

Samlet set havde 9,2% af hestene læsioner og/eller blod i mundvigen. Skaderne var fordelt på 3,8% med skader på huden – her blev fundet blod i 0,6% af tilfældene – og 6,1% af hestene havde skader på slimhinden, med blod i 1,0% af tilfældene. Der blev ikke set nogen forskel på højre og venstre side, men der var dog en tydelig sammenhæng mellem siderne, således at heste, der havde skader i én side af munden, også ofte havde i den anden side.

Der blev ikke kontrolleret heste inden ridtet. Det er derfor ikke muligt at sige, om nogle af læsionerne var tilstede før konkurrencen. Det er derfor heller ikke nødvendigvis sikkert, at det er optømningen under konkurrencen, der er den direkte årsag til fundet af læsioner i munden.

Ingen forskel på kandar og bridon

Ud over at kontrollere for skader i mundvigen blev det noteret, hvilken optømning hesten gik med. Her blev optømning delt ind i fem kategorier:

  • Bidløst – som omfatter hackamore (både mekanisk og soft), sidepull og andre optømninger, hvor tøjlen ikke er monteret på en del, der lægger pres i hestens mund.
  • Bridon – som omfatter bid med ethvert mundstykke (to-delt, tre-delt, udelt) uden udveksling (løse ringe, D-ringe, muffebid, andre), der ikke giver anledning til nogen form for udveksling, når tøjlen bliver aktiveret.
  • Bid med udveksling – bid hvor en vægtstang forøger trykket i munden ved aktivering af tøjlen (kandar, pelham, pessoa, kimblewick).
  • Kombineret bidløst og bridon – her rides enten med to tøjler eller med deltastrop på en anordning, hvor der både er en bidløs og et bridonbid tilstede. Det kan være kombination af hackamore og tredelt bid eller tilsvarende.
  • Kombineret bridon og bid med udveksling – her rides med to bid i munden på hesten. Det er i langt størsteparten af tilfældene set ved brug af kandar og derfor oftest registreret i dressur på højere niveau.

Den statistiske analyse viste ingen forskel på andelen af mundlæsioner ved ridning med bid med udveksling og bid uden udveksling. Ej heller når begge bid blev kombineret – altså kandar eller tilsvarende. Det kan derfor ikke med denne undersøgelse vises, at heste med hele ‘værktøjskassen’ i munden oftere lider af mundlæsioner.

Bidløse heste med hul i munden

Antallet af heste redet med bidløs optømning var i denne undersøgelse ganske lavt. Derfor er resultatet af undersøgelsen noget usikkert. Som for sammenhængen mellem bridon og bid med udveksling blev der ikke fundet nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem, om hestene gik med eller uden bid og forekomsten af læsioner i munden.

Studiet her er som skrevet noget usikkert grundet det lave antal, men de har refereret et svensk studie, hvor svenske sportsheste blev studeret. Her blev der fundet flere læsioner på heste, der jævnligt gik med bid, men selv avlshopper, der ikke havde haft bid i munden i 11 måneder, viste også læsioner i mundvigen. Alle heste i dette studie havde jævnligt fået ordnet tænder, og det blev ikke fundet, at manglende pasning af tænder var eneste årsag til læsioner i munden.

Måske ikke den rigtige måde at registrere forskellene på

På grund af nationale regler var det ved undersøgelsen ikke muligt at registrere læsioner inde i munden. Derfor er det muligt, at de skader, der er registreret, ikke er repræsentative for, hvordan de forskellige bid kan give skader.

Således blev der i 2012 foretaget et studie på islandske heste. Her blev der fundet tydelig sammenhæng mellem brugen af bid med udveksling og tungefrihed og skader på hestens lader (det tandløse stykke, hvor bidet ligger). Skader på laderne er ikke undersøgt i udstyrskontrollen under Dansk Ride Forbund.

Pavo