En afdækning af hvorfor sportsheste falder døde om

En afdækning af hvorfor sportsheste falder døde om

11. april 2018 0 Af Line B

Selvom medierne er ret gode til at dække historier om heste, der dør under sport, og man derfor kunne få fornemmelsen af, at det sker hver eneste uge, er det forholdsvis sjældent, det finder sted. Men hvert dødsfald er et for meget, og viden omkring hvad der sker, kan være med til at reducere antallet. Derfor gik forskere fra USA og Schweiz sammen med det schweiziske rideforbund i gang med at kigge på statistikken.

Til The Horse siger Cristobal Navas de Solis fra University of Bern Vetsuisse Faculty

– Pludselige dødsfald er vigtige at studere, fordi det ikke bare påvirker hestenes velfærd, men også rytterens sikkerhed og offentlighedens opfattelse af at dyrke ridesport.

Flest dødsfald på højere niveau

Forskerne undersøgte mere end 50 pludselige dødsfald i ni lande i Nordamerika og Europa. Undersøgelsen blev foretaget på sportsheste (dvs. ikke løbsheste), der led en pludselig død (skader hvor aflivning var nødvendig, blev ikke medtaget). Hestene skulle altså være faldet døde om enten under arbejde eller indenfor en time efter.

Data blev indsamlet ved spørgeskemaer blandt ejere og dyrlæger. De fik mere end 100 indberetninger hvorfor de sager, hvor bedst data var tilgængeligt blev udvalgt.

Der blev undersøgt 57 pludselige dødsfald, de fordelte sig på discipliner som følger

Antal Disciplin
9 Fritidsheste
8 Springheste
5 Dressurheste
23 Militaryheste
4 Jagtheste
4 Poloponyer
3 Westernheste
1 Distancehest

Der blev fundet dødsfald på alle niveauer, men der var en overvægt af heste på højere niveau. Ud af de 57 heste blev de 24 beskrevet som værende på højt niveau. Dette er bekymrende, da der er færre heste på dette niveau. Navas de Solis pointerede dog, at alle heste kan dø pludseligt under eller efter en fysisk anstrengelse.

– Nogle årsager til pludselig død ses oftere hos heste, der yder på højere niveau. Men pludselig død sker også for fritidsheste, på samme måde som mennesker, der dyrker idræt som hobby, også kan risikere at falde døde om.

Hestene, der indgik i forsøget, havde ikke tidligere haft problemer med hjerte eller åndedræt. Kun ganske få af dem viste tegn på, at noget var galt, som oftest løb de langsommere eller blev desorienterede.

Et spørgsmål om at lære mere, for at kunne forebygge

Ofte bliver pludselige dødsfald indenfor ridesporten betragtet som dårligt management af hesten eller træning ud over dens fysiske formåen. Til det siger Navas de Solis

– Jeg tror på, at langt størsteparten af ejere, ryttere og trænere går meget op i hestenes velbefindende. Det er muligt, at der kan gøres noget på managementsiden, men for at kunne vejlede, er vi nødt til at forstå, hvad det er, der mangler.

– Hvis vi kan give ejere, trænere og ryttere værktøjer til at forhindre pludselige dødsfald, er jeg sikker på, at de fleste ville tage dem i brug med det samme.