DRF udstyrskontrol – længere sporer giver mere slid

DRF udstyrskontrol – længere sporer giver mere slid

22. april 2018 0 Af Line B

Dansk Ride Forbund udførte i samarbejde med dyrlæge Mette Uldahl i perioden februar 2014 til december 2015 målinger på heste ved danske stævner. Her blev det blandt andet registreret, hvordan brugen af sporer påvirker hestens sider. Undersøgelsen er en del af den samme undersøgelse, som ligger til grund for den omdiskuterede næsebåndsregel.

Mette Uldahl har sammen med Hillary Clayton udgivet artiklen Lesions associated with the use of bits, nosebands, spurs and whips in Danish competition horses. Ridesport.nu har kigget på resultaterne omkring brug af sporer.

Kontrol af hårlaget og af sporerne

Udvælgelsen af heste til studiet er foretaget således, at andelen matcher andelen af stævneheste registreret over året. Således var der 1383 dressurheste, 1454 springheste, 113 militaryheste og 193 distanceheste. Kontrollen blev foretaget til stævner straks efter endt ridt. Her blev sporen mål fra støvlekanten og til enden af dornen. Derudover blev det registreret, om der fandtes hår og eller blod på sporen, og om hestens hårlag var slidt, eller der fandtes blod i sporelejet.

Da hestene ikke blev kontrolleret før opvarmningen, kan det ikke udelukkes, at eventuelt slidt hår eller hud var tilstede før konkurrencen, og derfor ikke er direkte forårsaget af den ridning, hesten blev udsat for på dagen. Det blev dog vurderet, at fund af hår og eller blod på sporen var direkte forårsaget af ridningen på dagen.

Ikke den store forskel mellem disciplinerne

Samlet set brugte 77% af rytterne sporer. Der blev registreret hår på sporerne i 3,2% af tilfældene og blod i 0,4%. Antallet af ryttere, hvor der blev fundet blod på sporerne, var for lavt til at foretage meningsfuld analyse. Derfor blev fokus lagt på fundet af hår på sporerne. Der blev i alle de tilfælde, hvor der var blod på sporen, også fundet hår på den.

I enkelte discipliner blev der ikke fundet sporer med hår på, men her var antallet af udtagne ekvipager også generelt ret lavt (13 distanceheste, 3 distanceponyer og 30 militaryponyer). Generelt var der ikke de store forskelle disciplinerne imellem. Dog skiller ponydressur sig ud. Her var der tre gange så stor risiko for at finde hår på sporerne, som der var i de andre discipliner.

Lavere niveau giver flere skader

Fundet af hår blandt ponydressurryttere er interessant i forhold til den næste undersøgelse. En af de helt tydelige sammenhænge sås nemlig ved niveauet. For hver sværhedsgrad man gik op, uanset disciplin, faldt sandsynligheden for at finde hår på sporen med 20%.

Dette menes at hænge sammen med, at mindre rutinerede ryttere ofte har sværere ved at kontrollere deres ben og dermed brugen af sporer. Ting, det ved tidligere undersøgelser er konstateret, giver læsioner fra sporer, er ukontrolleret, ukoordineret og generelt misbrug af sporen. Urutinerede ryttere falder oftere i de første to grupper end de rutinerede gør.

Længden på sporen har også en betydning

Som for sværhedsgraden fandtes der en helt tydelig sammenhæng mellem længden af sporen og fund af hår. Når sporen blev en cm længere, var sandsynligheden for at finde hår på den 2,43 gange højere.

Skal reglerne for sporer så strammes?

Vi har allerede set, at undersøgelsen har ført til ændringer i reglementet. I næsebåndsundersøgelsen sås en tydelig sammenhæng mellem, hvor stramt et næsebånd var og læsioner i munden. Tilsvarende er her en tydelig sammenhæng mellem længden af sporer og fund af hår på sporerne. Tilsvarende er der en omvendt proportional sammenhæng mellem sværhedsgraden og fund af hår på sporerne.

Reglerne er for nuværende således, at det for ponyryttere i dressur altid er frivilligt at ride med sporer. For heste er det obligatorisk fra sværhedsgrad 1 og op. I ponydressur er der allerede en graduering efter sværhedsgrad, således må sporen kun være 2 cm lang i sværhedsgrad 0-2 og op til 3,5 cm lang i sværhedsgrad 3-6. Dette er indført efter udstyrskontrollen, men har ikke været nævnt som indført på baggrund af undersøgelsen. For heste er der ikke indført samme graduering.

I springning har man valgt, at sporer altid er frivilligt. Igen er der ikke nogen begrænsninger for heste, men ponyerne har en begrænsning på 2 cm for kat 3 og 2 ponyer samt kat 1 ponyer ved E og D stævner. Ved C, B og A stævner må kat 1 ponyerne gå med op til 4 cm sporer. Dette er ikke ændret siden udstyrskontrollen.

Rideforbundet har for nuværende ikke meldt ud at der vil komme en ændring af reglerne for sporer på baggrund af undersøgelsen. Normalt ligger reglerne for sporer i de enkelte discipliner, og det er muligt nogle af dem vil tage det op.

Pavo